C/O Berlin . Irving Penn . Centennial.

C/O Berlin . Irving Penn . Centennial.

C/O Berlin präsentiert die Ausstellung Irving Penn . Centennial . Der Jahrhundertfotograf vom 24. März bis 1. Juli 2018 in der Hardenbergstraße 22 – 24, 10623 Berlin.

Homepage C/O Berlin